Instrucțiuni de Instalare și Utilizare Filtru de Apă FEWATEC Cristal Integrat

Instrucțiuni de Instalare și Utilizare

Felicitări! Ați făcut o alegere foarte bună.

Prin achiziția noului dumneavoastră filtru pentru apă potabilă FEWATEC CRISTAL, ați ales un produs elvețian high-quality ce combină puritatea maximă cu folosirea usoară și comfortabilă.

Noul dumneavoastră FEWATEC CRISTAL încorporează deodată atât progresele tehnice, cât și celei practice. Noul dumneavoastră filtru de apă vă va servi mulți ani dacă îl folosiți și tratați corespunzător.

Sperăm că folosirea filtrului FEWATEC CRISTAL vă va aduce zilnic multă satisfacție.

Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de asamblare și operare înainte de a pune filtrul de apă în funcțiune. Aceste instrucțiuni conțin informații importante despre instalarea, folosirea și întreținerea dispozitivului.

 • NICIODATĂ nu folosiți filtrul dacă acesta este deteriorat. În cazul în care aveți dubii, vă rugăm să contactați punctele noastre de vânzare;
 • Filtrul FEWATEC CRISTAL a fost conceput pentru tratarea apei potabile. Utilizați filtrul doar pentru acest scop;
 • Filtrul nu poate fi utilizat pentru desalinizarea apei sărate sau a apei ușor sărate;
 • FEWATEC CRISTAL a fost conceput exclusiv pentru a fi folosit cu apă rece. Intervalul recomandat pentru a fi folosit acest filtru din punct de vedere al temperaturii se încadrează între 10 și 25 °C. Temperaturile maxime la care poate fi folosit filtrul sunt 45 °C;
 • Toate conexiunile și punctele de conectare trebuie să fie strânse ferm înainte de a introduce apă;
 • Refuzăm să ne asumăm orice răspundere pentru daunele și avariile rezultate în urma instalării sau utilizării improprii a filtrului;
 • A nu se folosi elemente abrazive pentru curățarea oricărei părți componente a unității filtrului. Agenții de curățare abrazivi și ascuțiți pot cauza daune la carcasa din plastic a filtrului;
 • Doar un expert special instruit are permisiunea de a face reparații. Folosiți doar părți componente originale de la FEWATEC. Doar în acest mod puteți avea garanția faptului că filtrul dumneavoastră de apă va funcționa corect;
 • Cartușul filtrului și materialele filtrului trebuie să fie înlocuite la anumite intervale de timp regulate.
Filtru apa Fewatec Cristal Integrat - schema
 1. Corp carcasă superioară
 2. Corp carcasă de bază
 3. Cartuș filtrare – filtru
 4. Garnitură oring
 5. Șurub de aerisire superior
 6. Șurub evacuare
 7. Garnitură oring
 8. Orificiu regulator
 9. Dop
 10. Adaptor 3/8 x 3/8
 11. Garnitură
 12. Garnitură oring
 13. Placă Suport „L”
 14. Șurub prindere

Instalare

Filtrul FEWATEC CRISTAL a fost preasamblat din fabrică pentru a fi gata de funcționare. Este necesară doar punerea împreună a tuturor părților componente și înșurubarea părților care fac legătura dintre intrarea și ieșirea unității și punctul de conectare la sursa de apă. Toate părțile necesare a fi instalate la filtrul FEWATEC CRISTAL sunt incluse în pachetul filtrului.

1. Asamblarea și montarea pe perete a dispozitivului de filtrare

Aveți posibilitatea de a monta dispozitivul FEWATEC CRISTAL pe perete. Pentru aceasta trebuie să luați în considerare următoarele:

 • FEWATEC CRISTAL poate fi instalat într-o poziție suspendată prins pe perete sau chiar așezat vertical pe podea.
 • Pentru a realiza acțiunile de întreținere necesare, este nevoie de spațiu deasupra și sub unitate. Luați în considerare un spațiu liber de minim 15 cm atât deasupra cât și dedesubt. Pe de altă parte, filtrele care nu sunt montate pe perete au nevoie de mai puțin spațiu. Dispozitivele care stau în poziție verticală în cameră, pot fi așezate într-un spațiu mai mic.
 • Măsoară și pregătește găurile șuruburilor pentru perete.
 • Prinde Placa Suport (13) cu Șuruburile (14) pe Corpul Carcasei (2) folosind o șurubelniță in cruce. Ia în considerare că Șurubul de evacuare (6) trebuie să rămână accesibil și asigură-te că direcția de curgere de la alimentarea cu apă spre evacuarea apei este corectă.
 • Prinde și strânge Placa Suport (13) pe perete.

2. Legătura la alimentarea de apă

 • Îndepărtați Dopul (9) la alimentarea cu apă a Corpului (2). Alimentarea cu apă este marcată cu cuvintele  IN – EIN și o săgeată la baza dispozitivului.
 • Asigurați-vă că Garnitura (11) din partea din fața filetului și Oring-ul (12) de la capătul filetului sunt plate și corect poziționate.
 • Înșurubați Adaptorul (10) la început cu mâna și abia la final cu o cheie de 17 mm. Strângeți până se face etanșarea, nu forțați. NU folosiți adițional cânepă, bandă teflon ori alte benzi de etanșare. Pentru conectarea Adaptorului (10) la rețeaua de apă rece vă recomandăm să  folosiți un racord flexibil cu tresa metalică.

3. Legătura la ieșirea de apă

 • Îndepărtați Dopul alb (9) de la ieșirea apei de la capacul Carcasei filtrului (2). Punctul de ieșire al apei este identificat prin cuvintele OUT – AUS și o săgeată la baza unității filtrului.
 • mai departe urmați instrucțiunile în mod similar cu pașii de la punctul 2.

Punerea în funcțiune

Ajustarea debitului

Un orificiu de plastic de culoare albă (8) a fost introdus din fabrică în conul cartușului. Acest orificiu limitează debitul la 2,7 litri pe minut. Astfel veți putea obține eficacitatea optimă a filtrului. În cazuri particulare clienții noștri doresc o viteză mai mare de curgere a apei, chiar și în defavoarea calității. Dacă orificiul este îndepărtat, debitul crește la 4 litri pe minut. Pierderea în calitate în astfel de condiții ajunge până la 5-10%.

Filtrarea apei

 • Înșurubați șurubul de aerisire din plastic (5) rotindu-l în sens contrar acelor de ceasornic de 2 – 2½ ori (Vă rugăm să nu strângeți, pentru ca aerul să poată ieși din rezervor);
 • Odată ce toate conexiunile au fost asamblate cu grijă filtrul FEWATEC CRISTAL poate fi pus în funcțiune. Pentru început deschideți robinetul principal.
 • De îndată ce începe să curgă apă la șurubul de aerisire (5), unitatea a fost complet eliberată de aer și umplută cu apă. Acum șurubul de aerisire (5) poate fi strâns.
 • Primii 3 și până la 5 litri sunt folosiți pentru a curăța filtrul FEWATEC CRISTAL. Este recomandat să nu consumați acești primi litri care trec prin filtru.

Service și întreținere

Cartușele (3) filtrului de apă FEWATEC CRISTAL sunt materiale consumabile și trebuie înlocuite la intervale de timp regulate. Capacitatea cartușelor depinde de nivelul impurităților din apă. Dacă apa este sever poluată, durata de viață a cartușelor este mai redusă; dacă poluarea este mai redusă, atunci durata de viață este mai lungă.

Cartușele ar trebui înlocuite oricând în următoarele situații:

 • Gustul apei nu mai satisface așteptările dumneavoastră;
 • Au fost în funcțiune pentru o jumătate de an;
 • După filtrarea a cel mult 8000 de litri de apă;
 • Oricând rezultatele testării cu ajutorul benzilor de test indică faptul că o schimbare a filtrelor este necesară.

Schimbarea cartușelor

 • Întrerupeți alimentarea cu apă a filtrului FEWATEC CRISTAL;
 • Așezați un recipient de colectare (având o capacitate de cel puțin 1 litru) sub unitatea filtrului pentru a aduna apa care urmează să iasă din filtru;
 • Îndepărtați Șurubul de evacuare (6) din partea de jos (rotind în direcția inversă a acelor de ceasornic);
 • Îndepărtați Șurubul de aerisire din partea de sus (5) (rotind în direcția inversă a acelor de ceasornic) și lăsați apa să curgă în recipientul de colectare;
 • Apoi, deșurubați Capacul carcasei (1) de Corpul carcasei (2) (rotind în sens invers acelor de ceasornic);
 • Trageți afară Cartușul folosit (3) din locul unde este prins printr-o o răsucire ușoară și apoi introduceți cartușul nou;
 • Înșurubați capacul carcasei înapoi până când simțiți că este bine fixat (2);
 • Puneți înapoi cele două șuruburi de evacuare/aerisire;
 • Repuneți în funcțiune filtrul de apă FEWATEC CRISTAL după cum este descris în capitolul „Punerea în funcțiune”;

Depanare

Reparațiile pot fi efectuate doar de către tehnicieni specializați și instruiți pentru asistență clienți. Înainte de a apela la departamentul nostru de servicii clienți vă rugăm să vă asigurați de faptul că alimentarea cu apă potabilă la nivel local este furnizată și verificați alimentarea cu apă a unității montate la dumneavoastră.

Instrucțiuni privind mediul înconjurător

Aruncarea/Eliminarea materialelor de ambalare

Sortați materialele reciclabile cu care a venit ambalat filtrul și trimiteți sau depozitați aceste materiale la agențiile care se ocupă la nivel local de reciclarea materialelor.

Aruncarea/Eliminarea unității și a cartușelor

Separați părțile din plastic, cartușele și părțile metalice unele de altele înainte de a le arunca. Asigurați-vă de faptul că unitatea este aruncată curată și într-un spațiu adecvat. Cartușele trebuie să fie duse la centrele de eliminare a deșeurilor locale.

Păstrați cu grijă aceste instrucțiuni pentru referințe viitoare.

Puteți găsi informații suplimentare cu privire la filtrul FEWATEC CRISTAL și cu privire la filtrarea apei potabile pe website-ul www.fewatec.ch.

FEWATEC AG își rezervă dreptul de a schimba sau de a modifica produse și/sau date tehnice fără notificări premergătoare.

Produs în Elveția de:

FEWATEC AG
Loonstrasse 21
CH-5443 Niederrohrdorf
Elveția
info@fewatec.ch
www.fewatec.ch

Shopping Cart